Home
Mag ik de inhoud van deze site gebruiken ? Copyright ? Afdrukken E-mailadres

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor de inhoud en opmaak van deze website geldt het Nederlands auteursrecht (copyright), ook als dit niet specifiek is aangegeven met een (C) symbool. Dit is wettelijk zo geregeld. Of je de inhoud van deze site mag gebruiken, hangt af van waarvoor je de inhoud wenst te gebruiken.
Met 'inhoud' bedoelen we overigens niet alleen de teksten op deze site, maar ook de afbeeldingen, diagrammen, logo's, foto's, etc. Kortom: alles wat er op je scherm verschijnt als je deze site bezoekt.

Het gebruik van de inhoud van deze site, of delen daarvan, voor persoonlijke en voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, tenzij dit anders aangegeven is. Een verwijzing naar deze website, eventueel door een link, wordt bij geoorloofd gebruik of aanhaling (citaat) zeer op prijs gesteld. Bij gebruik of distributie in grotere aantallen dan gebruikelijk is in beperkte kring, is bronvermelding verplicht.

Het gebruik van de inhoud van deze site, of delen daarvan, voor commerciële doeleinden alsmede voor het uitgeven van een boek, pamflet (poster) of elke andere publicatie, in welke vorm dan ook (al dan niet electronisch), is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vóóraf van de webmaster.
Het staat de webmaster vrij om zijn toestemming, indien eenmaal verleend, zonder opgaaf van reden en op elk gewenst moment weer in te trekken. Ook dit zal schriftelijk gebeuren.
Met 'schriftelijk' wordt ook bedoeld een e-mailbericht afkomstig van lombokkers.nl met daarin opgenomen de contactgegevens van de webmaster.

Linken naar deze website is toegestaan onder de voorwaarde dat dit de goede naam van deze website  niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt, dat lombokkers.nl toestemming heeft verleend waar dat niet het geval is.

Onder commerciële doeleinden wordt verstaan: alle activiteiten of publicaties, in de ruimste zin des woords, die als doel hebben inkomsten te genereren, in geld of natura en op welke wijze dan ook. Hier onder worden ook verstaan de inkomsten, in geld of natura, die vervolgens weer, geheel dan wel gedeeltelijk, voor een niet-commercieel doel (bijvoorbeeld een 'goed doel') kunnen of zullen worden aangewend.

 
Bestrijd spam klik hier

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen functioneren en om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Om je te kunnen aanmelden zijn een tweetal cookies nu al geplaatst; deze bevatten geen persoonlijke informatie. Als je doorgaat met je bezoek aan deze site, kunnen er andere cookies geplaatst worden. Om cookies te verwijderen en uit te schakelen, zie de handleiding van je browser. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, lees onze Privacyverklaring.

Verwijder deze mededeling door cookies van deze site te accepteren.