Home Disclaimer - Privacy
Disclaimer en Privacy Afdrukken E-mailadres

Disclaimer
LegalLombokkers.nl neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verzamelen, samenstellen en beschikbaar maken van de informatie op deze site. Toch sluit lombokkers.nl iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie, maar ook als gevolg van stel-, spel- en citeerfouten hierin. Tevens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe site bezoekers toegang verkrijgen door middel van links op deze website.
Bij ingezonden mededelingen en berichten geeft de inhoud van het gepubliceerde de mening of opvattingen van de inzender weer, dus niet die van lombokkers.nl.

Privacy
Persoonlijke informatie (e-mailadressen, telefoonnummers en dergelijke) van bezoekers en geregistreerden wordt niet zonder toestemming van de betrokkene(n) door lombokkers.nl aan derden bekend gemaakt. Publiceert een bezoeker zijn of haar persoonlijke informatie in of bij een inzending, bijvoorbeeld in een gastenboekbericht, dan gaat lombokkers.nl er van uit, dat de betreffende persoonlijke informatie bekend mag worden bij andere site-bezoekers. Lombokkers.nl zal deze persoonlijke gegevens echter nooit actief 'promoten' zonder dat hiervoor door de houder van het adres toestemming is verleend.
Verder bevat de gebruikte software maatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot gegevens. Desondanks kunnen de webmaster en de beheerder van deze site niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die door internet-zoekmachines, web-bots en andere geautomatiseerde processen vergaard en gepubliceerd wordt, alsmede voor hack-pogingen - van welke aard dan ook - die kunnen leiden tot het bekend worden van de inhoud van de lombokkers website en databases, of delen daarvan.

Cookies
Lombokkers.nl gebruikt het absolute minimum aan cookies om de website goed te laten functioneren ('functionele cookies'). Wij maken geen gebruik van externe aanbiedingen en advertenties en geven geen bezoekersstatistieken door aan externe partijen of websites. Klik hier voor meer informatie.

Website algemeen
Onze website-statistieken zijn uitsluitend voor intern gebruik en kunnen door de beheerder van deze website geanalyseerd en eventueel op deze website gepubliceerd worden, waarbij de gepubliceerde gegevens echter niet terug te voeren zullen zijn op individuele bezoekers/gebruikers van de website.

De op deze website gebruikte software en systemen worden door de beheerder van deze website zodanig onderhouden, dat deze in redelijkheid overeenstemmen met de actuele ontwikkelingen en standaarden op het gebied van internet-technologie.

Klachten en opmerkingen
Indien je van mening bent dat teksten of afbeeldingen op deze website ongewenst, onjuist, kwetsend of onrechtmatig zijn, dan verzoeken wij je de webmaster hierover onmiddellijk te informeren. De betreffende informatie zal dan, indien nodig, worden aangepast of verwijderd.

 

 
 

Lombokse Plaatjes

Bestrijd spam klik hier

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen functioneren en om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Om je te kunnen aanmelden zijn een tweetal cookies nu al geplaatst; deze bevatten geen persoonlijke informatie. Als je doorgaat met je bezoek aan deze site, kunnen er andere cookies geplaatst worden. Om cookies te verwijderen en uit te schakelen, zie de handleiding van je browser. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, lees onze Privacyverklaring.

Verwijder deze mededeling door cookies van deze site te accepteren.