Home Lombok Forum
:: Plaats nieuw onderwerp ::
   
webmaster
avatar Admin
Berichten: 12
graph
 
DISCLAIMER - Lees dit eerst ! - 23-Aug-2007 14:31 Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op dit forum wordt gratis en geheel vrijblijvend aangeboden.
Lombokkers.nl streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van dit forum, maar kan geen constante en onmiddellijke controle en invloed uitoefenen op hetgeen forum-bezoekers ("derden") hierop publiceren. Lombokkers.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden (zoals beschrijvingen, vermeende feiten, prijzen, datums, etc.) en/of onrechtmatigheden (zoals auteursrechten, copyright, etc.) die door derden op dit forum worden gepubliceerd. Tevens aanvaardt lombokkers.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de (mogelijke) gevolgen van het gebruik van de gepresenteerde informatie. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor eventueel geleden (gevolg)schade, van welke aard dan ook (materieel, financieel dan wel emotioneel).

Door informatie op dit forum te plaatsen zijn de gegevens voor iedereen op internet beschikbaar. Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens zoals adres(sen) en/of telefoonnummer(s). Daarom wordt de gebruiker geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens en informatie. Indien de gebruiker er toch voor kiest om persoonlijke gegevens in een forumbijdrage te vermelden, dan geschiedt dit geheel op eigen risico.
Lombokkers.nl zal niet ongevraagd gegevens van bezoekers van deze website aan derden verstrekken, maar kan en zal tevens geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop website-bezoekers de via deze website verkregen informatie gebruiken.
Indien je van mening bent dat teksten of afbeeldingen op dit forum onjuist, kwetsend of onrechtmatig zijn, dan verzoeken wij je de webmaster hierover onmiddellijk te informeren. De betreffende informatie zal dan, indien nodig, worden aangepast of verwijderd.

De moderators van dit forum mogen berichten te allen tijde en zonder opgaaf van reden wijzigen, inkorten, verplaatsen of verwijderen.
Berichten die niet passen binnen de doelstellingen van deze website en dit forum, niet passend zijn binnen de algemene fatsoensnormen, of in strijd zijn met het Nederlands recht, kunnen door de moderators van dit forum worden verwijderd. Indien zij dit nodig achten, mogen de moderators de toegang tot deze website voor de inzenders van dergelijke berichten zonder waarschuwing of overleg en zonder mededeling vooraf blokkeren.

Door gebruik te maken van de informatie op het forum, of door zelf materiaal op het forum te plaatsen ga je automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met al het bovenstaande.
  | | De schrijfbevoegdheid is uitgeschakeld.
:: Plaats nieuw onderwerp ::

Bestrijd spam klik hier

Deze website heeft cookies nodig om goed te kunnen functioneren en om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Om je te kunnen aanmelden zijn een tweetal cookies nu al geplaatst; deze bevatten geen persoonlijke informatie. Als je doorgaat met je bezoek aan deze site, kunnen er andere cookies geplaatst worden. Om cookies te verwijderen en uit te schakelen, zie de handleiding van je browser. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, lees onze Privacyverklaring.

Verwijder deze mededeling door cookies van deze site te accepteren.